3 dni Bieszczady – Mała Pętla Bieszczadzka, Sandomierz -rynek , Łańcut – pałac

817

B I E S Z C Z A D Y SANDOMIERZ – ŁAŃCUT

I dzień: Wyjazd ok. 730, przejazd do Sandomierza,
zwiedzanie rynku, przejazd na obiadokolację i nocleg w Bieszczady.
II dzień: Po ¶niadaniu wycieczka Mał± Pętl± Bieszczadzk±, zapora
w Solinie
, wej¶cie na Połoninę Wetlińsk± (rejs statkiem
po Solinie
ok. 8 zł płatne dodatkowo), obiadokolacja i nocleg.
III dzień: Po ¶niadaniu przejazd do Łańcuta, zwiedzanie pałacu,
ogrodu zimowego, powozowni, obiad, powrót przez Baranów Sandomierski
(pałac z zewn±trz) do domu ok. 1930.
 
Cena: 225 zł.

¦wiadczenia: transport, noclegi, posiłki wg programu, wstępy,
pilot, przewodnicy, parkingi, ubezpieczenie NNW
KALKULACJA DLA MIN. 38 UCZESTNIKÓW + 3 OPIEKUNÓW