Czarna opada wzrasta poziom Wolbórki

645

Opada woda na rzece Czarnej, która podtopiła kilkadziesiąt budynków. Obecnie trwa wypompowywanie wody z zalanych budynków i porządkowanie terenu. Wieczorem niebezpiecznie podniósł się poziom wody na przepływającej przez miasto Wolbórce. Trwa akcja umacniania wałów. Biorą w niej udział strażacy oraz żołnierze 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Miasto zakupiło dodatkowe worki na piasek. Przez kilka dni – w związki z zalaniem stacji energetycznej – prądu pozbawione mogą być niektóre zakłady produkcyjne. Utrudniony może być też przejazd drogą Łódź – Tomaszów. Mieszkańcy wraz z wojskiem i strażakami wciąż walczą z żywiołem. Zalana jest płyta na stadionie Lechii. Woda osiągnęła już  poziom około metra. Zalewane są ogródki działkowe przy ul. Nadrzecznej i Park Miejski. Nieprzejezdny jest most na ul. Nowowiejskiej.