Pieniądze dla powodzian

719

    Zanim pieniądze trafią do powodzian, trzeba ocenić straty, jakie ponieśli oni w wyniku wylania Czarnej i Wolbórki. W pierwszej kolejności zapomogi przyznawane będą tym, którzy najbardziej ucierpieli w czasie marcowego podtopienia.
    Zapomogi dla najbardziej poszkodowanych, przyznawane są w kwocie od 4 do 6 tys. zł. Dla osób które poniosły mniejsze straty, wypłacana jest pomoc od 1 do 4 tys. zł. Wielu mieszkańców których domy zostały zalane, wciąż zmaga się ze skutkami powodzi, z mokrymi ścianami, z brakiem zniszczonych sprzętów domowych. Remonty i osuszanie domów mogą potrwać jeszcze wiele miesięcy, a jak sami przyznają, nie wiedzą czy sytuacja nie powtórzy się w przyszłym roku.