Zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

767

Zarejestrowały się sztaby z terenu powiatu tomaszowskiego. Tworzone jest główne centrum dowodzenia w Tomaszowie, które będzie mieściło się w komendzie hufca. Zebrane pieniądze mają służyć dla ratowania dzieci poszkodowanych w wypadkach oraz na naukę udzielania pierwszej pomocy.