Nowa elektroniczna usługa dla klientów ZUS

802

Wchodząc na stronę internetową serwisu, dostępną pod adresem http://eup.zus.pl/, zainteresowani mogą złożyć następujące wnioski: wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek (ZUS – EWN); wniosek ubezpieczonego o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS – EWZ); wniosek płatnika składek o zwrot nadpłaconych składek (ZUS-EZS); wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej granicy podstawy wymiaru składek (30-krotność) (ZUS-EPW) a także zgłosić reklamację do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej (ZUS-ERU).

 

Prawidłowo wypełniony wniosek należy podpisać przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Do podpisania wniosku niezbędny jest więc czytnik kart kryptograficznych oraz odpowiedni podpis elektroniczny wystawiany przez dowolne polskie centrum certyfikacji.

 

Po wysłaniu wniosku, zainteresowany otrzyma na wskazany adres poczty elektronicznej, wiadomość o przyjęciu dokumentu oraz Urzędowe Poświadczenie Odbioru. W poświadczeniu zostanie podany unikalny elektroniczny numer. Dzięki niemu, na specjalnej podstronie serwisu EUP można śledzić stan sprawy.

 

Odpowiedź zostanie przekazana – zgodnie z życzeniem klienta – pocztą na wskazany adres lub elektronicznie na adres e-mailowy (UWAGA! – elektroniczna odpowiedź nie dotyczy „Wniosku płatnika składek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w opłacaniu składek”). Odpowiedź można również odebrać osobiście w placówce ZUS.

 

Wdrożenie Elektronicznego Urzędu Podawczego ma usprawnić obsługę klientów Zakładu i ułatwić im załatwienie najczęściej zgłaszanych rodzajów spraw.

 

Osoby zainteresowane Elektronicznym Urzędem Podawczym mogą poznać go bliżej. W dniu  4 czerwca o godz. 1000 w siedzibie Oddziału ZUS w Tomaszowie Maz., ul. Mościckiego 40/42, (budynek A, sala konferencyjna III p.) odbędzie się BEZPŁATNA PREZENTACJA na temat zastosowania i obsługi nowej usługi.

Zgłoszenia na prezentację przyjmowane są pod numerem telefonu (44) 724-50-58 lub na adres e-mail: domaradzkam@zus.pl