Tomaszów Mazowiecki przykładem dla samorządowców z lubelskiego

598
Goście z lubelskiego chcieli m.in.  poznać przykłady dobrej praktyki dotyczące współpracy międzysektorowej z zakresu turystyki, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz innowacyjnej przedsiębiorczości młodzieży.

Wizytę rozpoczęli w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. Tam poznali model wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowanym przez Urząd Miasta. W ośrodku swoją siedzibę mają dwie organizacje pozarządowe: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem „Iskierka”. Goście z woj. lubelskiego mięli także okazję zwiedzić Groty Nagórzyckie, najpierw jednak, wzięli udział w prelekcji przygotowanej przez przedstawicieli tomaszowskiego Urzędu Miasta oraz uczniów II Liceum Ogólnokształcącego pod opieką Renaty Radzikowskiej. Urzędnicy opowiadali o dobrych praktykach w zakresie współpracy JST z podmiotami pozarządowymi (na terenie Tomaszowa funkcjonuje około 150 organizacji pozarządowych, połowa z nich aktywnie współpracuje z Urzędem Miasta).  Prezentacja dotyczyła również promocji produktu turystycznego „Tomaszowska Okrąglica”. Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego zachwycili gości, swoimi pomysłami na biznes, realizowanymi w ramach Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK 2015  („Filamentia” uczennic z II Liceum znalazła się wśród 30 najlepiej ocenionych minifirm w kraju).  Uczniowie zaprezentowali biżuterię i breloczki wyprodukowane przez nich przy użyciu drukarki 3D, oraz żel antybakteryjny w oryginalnych i kolorowych opakowaniach.

Osoby biorące udział w spotkaniu nie kryły zadowolenia. Po wizycie podkreślano, że pokazane przykłady współpracy będą inspirować do wdrażania podobnych inicjatyw w gminach i miastach z woj. lubelskiego.