NATURA – lnie zielone lato

Kolejne turnusy odbywać się będą w terminach: 02 – 06 lipca oraz 9 -13 lipca w godz. od 9:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku. W programie przewidziane są trzy całodobowe wycieczki m.in. do Lichenia, Kazimierza Dolnego, Żelazowej Woli. Ponadto zaplanowano wyjścia na basen, ściankę wspinaczkową, spotkania z ciekawymi ludźmi np. entomologiem, filatelistą, wędkarzem, hiropterologiem .Dzieci będą mogły lepić w glinie, poznać wytwarzanie papieru czerpanego. Nie ominą ich konkursy, gry, zabawy. W cenie półkolonii zagwarantowany jest obiad.

MOK będzie również organizatorem konkursów adresowanych do mieszkańców miasta, a mianowicie Miejskiego Konkursu Piosenki Ekologiczno – Turystycznej „NATURA-lnie piosenka'', który zaplanowany jest na 5 lipca oraz II Otwartego Konkursu Fotograficznego pt. „EKO -OKO” (prace można zgłaszać do 3 września).