Inowłódz

829
W połowie XIV wieku Kazimierz Wielki wybudował tu zamek, który został zniszczony podczas potopu szwedzkiego. Miał on pełnić rolę twierdzy na polskim szlaku handlowym. Do dzisiaj pozostały jedynie relikty wieży oraz innych pomieszczeń, które można oglądać.

Perełką tej miejscowości jest kościół p.w. św. Idziego, wybudowany w końcu XI wieku. Według legendy Władysław Herman ufundował kościół, jako wyraz podziękowania za narodziny Bolesława Krzywoustego. Kościół jest najstarszą budowlą sakralną w Polsce. Po zniszczeniu w czasie I wojny światowej, został zrekonstruowany. Wnętrze kościoła, w którym znajduje się cenny krucyfiks z XV wieku, można oglądać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z proboszczem parafii (0-44 710 11 20).

Atrakcją Inowłodza jest również neogotycki kościół parafialny p.w. św. Michała oraz XIX-wieczna synagoga.