Oczyszczalnia miejska po przetargu

638

Przetarg wygrała brytyjska firma konsultingowa Mott MacDonald, której polski oddział specjalizuje się w wykonywaniu dużych projektów i ekspertyz z zakresu zarządzania, inżynierii i rozwoju społeczno – gospodarczego dla sektora publicznego i prywatnego. Za pół roku ma być ustalona „instytucjonalność” inwestycji. Chodzi o określenie kto docelowo będzie beneficjentem unijnych środków i kto formalnie będzie odpowiadał za przebieg całej inwestycji. Obecnie w przedsięwzięcie zaangażowane są dwa samorządy (miasto i gmina Tomaszów), a także dwie spółki – Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej i Oczyszczalnia Ścieków. Do końca kwietnia przyszłego roku musi zostać określony zakres poszczególnych zadań. Będzie to moment, gdy rozstrzygnięta zostanie największa zagadka tej inwestycji. Czy budowana będzie całkiem nowa oczyszczalnia, czy gruntownie zmodernizowany zostanie stary obiekt.