Perły powiatowej architektury i krajobrazu

663
W hali sportowej ZSP nr 3, przy wspólnych stołach biesiadnych zasiedli wójtowie z gmin powiatu tomaszowskiego. Nie zabrakło również radnych gmin z Będkowa, Budziszewic, Czerniewic, Inowłodza, Lubochni, Rokicin, Rzeczycy, Ujazdu, Tomaszowa Mazowieckiego i Żelechlinka. Spotkanie noworoczne, połączone było z XI Sesją Uniwersytetu Ludowego. Temat tegorocznego spotkania brzmiał: „Perły architektury i pejzaż mojej małej ojczyzny”.

„Poloneza czas zacząć” – tymi słowami Jadwiga Kolasińska zaprosiła zebranych do wspólnej zabawy. Wszystkim ukazały się różnobarwne stroje ludowe członków zespołu „Lubochnianie” z Gminy Lubochni. Dzieci zatańczyły tradycyjnego poloneza, co spotkało się z oklaskami zgromadzonej publiczności.

Kolejna część uroczystości przybrała charakter artystyczny. Każda gmina zaprezentowała „perły swojej miejscowości”. Prezentacje miały charakter słowny, muzyczny lub też multimedialny. Zebrani goście mogli usłyszeć piosenki lub wiersze, opisujące piękno poszczególnych miejscowości, lub też zobaczyć budynki, charakterystyczne dla poszczególnych gmin.

Punktem kulminacyjny spotkania było dzielenie się chlebem. Podczas śpiewania pieśni „Chleb powszedni to dar Boga”, Starosta Piotr Kagankiewicz podzielił się z wójtami chlebem, symbolem pracy rolników. Imprezę zakończyła zabawa integracyjna.