Oddaj krew

716
Zbiórkę krwi w ramach Ogólnopolskiej Akcji Krew 2008 organizują Pracownicy Votum SA. Wszyscy chętni dawcy mogą oddać krew 19 lipca, gdzie na Placu Kościuszki będzie stał krwiobus w godzinach 10.00-15.00.

Honorowy Patronat nad zbiórką objął Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Rafał Zagozdon.

Krew może oddać osoba w wieku od 18 do 65 roku życia, która waży co najmniej 50 kg. Ponadto dawca krwi przez ostatnie 6 miesięcy nie mógł poddawać się akupunkturze, wykonywaniu tatuażu czy badaniom diagnostycznym (gastroskopii, panendoskopii, arthroskopii, laparoskopii). Nie należy oddawać krwi w okresie miesiączkowania i 3 dni po zakończeniu miesiączki. Należy wstrzymać się z oddawaniem krwi 7 dni po usunięciu zęba, 24 godziny po leczeniu zachowawczym u stomatologa.

Dotychczas dzięki Akcji Krew 2008 zebrano prawie 4000 litrów krwi całej Polsce.