Odnawiamy miasto?

728
W ciągu pięciu lat ma zostać wykonanych szereg zadań, których głównym celem jest poprawa wyglądu miasta, unowocześnienie oraz zwiększenie walorów turystycznych miasta. Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej uchwalono Lokalny Plan Rewitalizacji Tomaszowa Mazowieckiego.

Oto główne inwestycje, jakie zaplanowano na lata 2008-2013:
„Salon miasta” – pod taka nazwą planowana jest rewaloryzacja Placu Kościuszki z przejściami do ul. Tkackiej. Celem tego projektu jest poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, uporządkowanie strefy parkingowej. Byłoby to również miejsce, gdzie rozwijałoby się życie kulturalne miasta. Bezprzewodowy dostęp do sieci internetowej również zawarty jest w tej propozycji. Szacowana wartość inwestycji to 14.000.000,00 zł.

„Tomaszów – miasto otwarte” – projekt zawiera powstanie „Mediateki” instytucji łączącej funkcję biblioteki miejsko-powiatowej ze współczesnym centrum multimedialnym. W planach jest wybudowanie nowoczesnych sal multimedialnych, które przyczyniłyby się do rozwoju informatycznego tomaszowskiej młodzieży. Ponadto ma powstać Miejskie Centrum Informacyjno-Biblioteczne. Inwestycję szacuje się na kwotę 26.000.000,00 zł. 

„Kinoteatr Włókniarz” – celem projektu, który ma się zamknąć w kwocie 15.375.096,99 zł, jest renowacja budynku kinoteatru z przebudową sali widowiskowej, utworzenie Uniwersytetu Powszechnego oraz Inkubatora multimediów, rzemiosła i sztuki.

„Miasto nad rzeką” – zagospodarowanie i uporządkowanie parku miejskiego, tak, aby było to miejsce przyjazne dla tomaszowian. Przywrócenie jego walorów krajobrazowych i turystycznych. Szacowana wartość inwestycji to 15 mln zł.

„Pasaż północny” – renowacja kamienicy narożnej przy Pl. Kościuszki 24 wraz z dziedzińcem oraz przystosowanie jej do potrzeb gospodarczych. 5 mln zł to szacowana wartość inwestycji.

Ponadto w programie rewitalizacji miasta jest zagospodarowanie terenów pod inwestorów. Projekt dotyczy następujących miejsc: okolic Pl. Narutowicza, teren pomiędzy ulicą Św. Antoniego a Farbiarską oraz pomiędzy ul. Farbiarską a Bulwarami nad rzeką Wolborką.

Całość inwestycji ma się zamknąć w kwocie 88.375.097 zł, z czego 70.700.077 zł możemy otrzymać z środków Unii Europejskiej.