Będzie galeria Mazovia

721
Poczyniono kolejny krok w kierunku utworzenia ogromnego kompleksu handlowego, zwanego galerią Mazovia. W środę (27 maja) radni podjęli uchwałę w sprawie uchylenia uchwały z dnia 5 października 2005 roku o symbolicznym już numerze „411”. Postanowienie, podjęte przez Rade Miejską 4 lata temu, zawierało wytyczne dla tworzenia studium i planu zagospodarowania przestrzennego miasta, m.in. zakaz budowy sklepów wielko powierzchniowych. Przypominamy, że w 2007 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi unieważnił plan zagospodarowania przestrzennego miasta, uchwalony w 2005 roku. Jednak uchwała „411” pozostała i stanowiła swoistą „kartę przetargową” dla przeciwników obiektów handlowych wielkopowierzchniowych na terenie Tomaszowa Mazowieckiego. Podczas XLI sesji Rady Miejskiej, stosunkiem głosów: 15 za i 8 przeciwnych, uchylono uchwałę 411.

Zanim jednak tego dokonano, zdecydowane głosy opozycji względem uchylenia uchwały wznosili niektórzy radni: „My nie będziemy musieli jeździć do Janek, Janki będą u nas”, „Te osoby pracują na nasze diety, wynagrodzenia Prezydenta, czy takie podziękowania im dajecie” – przekonywał Mariusz Węgrzynowski, który imiennie oddał głos przeciwny. Wtórowali mu radni z PiSu i Adam Iwanicki. Takie głosy zostały nagradzane owacjami ze strony licznie zgromadzonych kupców. Tomaszowscy handlowcy przybyli na sesje z transparentami, na których widniały następujące napisy: „Radni PO nie zagłosujemy na Was”, „Panie Prezydencie Haraśny, nie zagłosujemy na Pana w wyborach do PE”, „Panie Prezydencie Zagozdon, nie dba Pan o przedsiębiorców”, „Nie!!! Nowym supermarketom”, „Galeria „przykrywką” dla sklepów wielkopowierzchniowych”, „Ochrona stanowisk pracy i bytu naszych rodzin”.

Powody niezadowolenia i zachowania tomaszowskich kupców tłumaczył prezes stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Powiatu Tomaszowskiego Andrzej Sibiński: „Emocje zagrały, gdyż nie do końca jest to wszystko z prawem. Jeżeli tak duży obiekt buduje się z niejasnościami, bez konsultacji społecznej, z naruszeniem prawa, to może potwierdzać plotkę, która krąży w Tomaszowie, że ktoś tutaj wziął pieniądze za tę inwestycję i ta inwestycja musi powstać. Jeżeli radni w trakcie głosowań nad tak ważnym projektem, jak studium uwarunkowań i kierunku rozwoju Tomaszowa Mazowieckiego, mają wprowadzoną dyscyplinę partyjną. Jeżeli ten projekt nie jest właściwie omawiany na sesjach i nie ma naszym zdaniem przeprowadzonych konsultacji społecznych, to niestety te wszystkie fakty przemawiają za tym, że ta plotka jest prawdziwa”. W związku z takim niezadowoleniem społecznym, jakie wywołały ostatnie wydarzenia, kupcy biorą pod uwagę zwołanie referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta.

Podczas sesji, obecni byli również przedstawiciele firmy deweloperskiej Parkridge Retail Poland, którzy przedstawili zebranym dotychczasowe działania, jakie podjęto m.in. spłacenie zaległości ZTW Mazovii. W liczbach przedstawia się to następująco:
7 mln zł – ZUS, składki pracownicze
1,2 mln zł – Urząd Miasta, podatek od nieruchomości
1 mln zł – Urząd Skarbowy, podatek Vat.

Całkowity koszt inwestycji ma wynieść 130 mln zł. Podczas budowy planowane jest zatrudnienie 1500 osób. A szacunkowa wartość rocznych wynagrodzeń pracowników ma oscylować wokół kwoty 18 mln zł.