HARMONOGRAM WYKORZYSTANIA KRĘGIELNI W CZASIE FERII SZKOLNYCH

695

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim
K R Ę G I E L N I A

97-200 Tomaszów Maz., ul. Strzelecka 26, e-mail:
kregielnia.osir@tomaszow.pl, tel./fax 0-44-7346644, 786024404

HARMONOGRAM WYKORZYSTANIA KRĘGIELNI W CZASIE FERII SZKOLNYCH
 15-26 lutego 2010 r.

 

Termin

I tydzień

PON

15.02

WT

16.02

ŚR

17.02

CZ

18.02

PT

19.02

SB

20.02

ND

21.02

8:00 – 9:00

Gim nr 6

SP nr 14

Gim nr 3

ZS nr 8

Gim nr 6

Rekreacja

Rekreacja

9:00 – 10:00

Gim nr 7

ZSGimn.

SP nr 14

Gim nr 7

ZS nr 4

10:00 – 11:00

ZS nr 4

ZS Ujazd

ZSP Lubochnia

Gim nr 2

Moszcz-

enica

11:00 – 12:00

Gim nr 3

OK „Tkacz”

Gim nr 1

OK „Tkacz”

Gim nr 3

12:00 – 13:00

SP nr 13

ZS nr 8

SP nr 13

Gim nr 1

SP nr 13

Hetman” Lublin

13:00 – 14:00

SP nr 1

SP nr 1

Uniw. III Wieku

Uniw. III Wieku

KS „Pilica”

14:00 – 15:00

KS „Pilica”

KS „Pilica”

KS „Pilica”

KS „Pilica”

15:00 – 16:00

SONiS „Cross”

16:00 – 17:00

Drzewica

Drzewica

Rekreacja

17:00 – 18:00

Z-d Energet.

18:00 – 19:00

Rekreacja

ZM TKKF

Dom Dziecka

19:00 – 20:00

Sympat. KS „Pilica”

Rekreacja

Rekreacja

20:00 – 21:00

Termin

II tydzień

Pon

22.02

Wt

23.02

Śr

24.02

Cz

25.02

Pt

26.02

Sb

27.02

Nd

28.02

8:00 – 9:00

Gim nr 6

SP nr 12

Gim nr 1

SP nr 12

Gim nr 6

Turniej Asów

Turniej Asów

9:00 – 10:00

Gim nr 3

ZS nr 4

Gim nr 3

ZS nr 4

Gim nr 7

10:00 – 11:00

SP nr 12

SP nr 14

SP nr 12

Gim nr 7

Gim nr 2

11:00 – 12:00

SP nr 14

TKACZ

SP nr 14

TKACZ

Gim nr 3

12:00 – 13:00

SP nr 13

ZS nr 8

ZS nr 8

Gim nr 1

SP nr 13

13:00 – 14:00

SP nr 1

SP nr 1

Uniw. III Wieku

Uniw. III Wieku

KS „Pilica”

14:00 – 15:00

KS „Pilica”

KS „Pilica”

KS „Pilica”

KS „Pilica”

15:00 – 16:00

16:00 – 17:00

Rekreacja

Rekreacja

17:00 – 18:00

Z-d Energet.

18:00 – 19:00

ZM TKKF

Dom Dziecka

19:00 – 20:00

Sympat. KS „Pilica”

Rekreacja

Rekreacja

20:00 – 21:00