Konferencja w ZSP nr 6

708

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.                       

Celem konferencji było wskazanie możliwości wsparcia rozwoju szkolnictwa zawodowego środkami pomocowymi Unii Europejskiej oraz poprzez działania podejmowane przez organizacje pracodawców. Pokazanie przykładów dobrych praktyk w tym zakresie oraz prezentacje umiejętności beneficjentów projektu, uczniów kształcących się w zawodzie technik usług fryzjerskich, z zakresu stylizacji i wizażu.

 
PROGRAM KONFERENCJI

ROZWÓJ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO PRZY WSPARCIU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I ROLA ORGANIZACJI WSPIERAJĄCYCH PRACODAWCÓW
 
21.04.2010r.
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Strefowa 3

09.45 – 10.00    Rejestracja uczestników

10.00 – 10.05    Przywitanie  gości – dyrektor szkoły Magdalena Fałek

10.05 – 10.15    Wystąpienia zaproszonych gości

10.15 – 10.25    Prezentacja projektu “ Szkoła stylizacji i wizażu” realizowanego przez ZSP Nr 6
 
10.25 – 10.35    Przekazanie informacji o możliwościach wsparcia szkolnictwa zawodowego przez EFS w ramach POKL  Działanie 9.2. – Jakub Głębowski – animator Regionalnego Ośrodka EFS w Piotrkowie Trybunalskim
 
10.35 – 10.45    Rozwój szkolnictwa zawodowego przy wsparciu środków europejskich – Marek Szymański – kierownik Wydziału Egzaminów Zawodowych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi
 
10.45 – 10.55    Rozwój szkolnictwa zawodowego przy wsparciu organizacji pracodawców – Maria Michalak – konsultant Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi

10.55 – 11.00    Podsumowanie konferencji – dyrektor szkoły

11.00 – 11.20    Równoległe prezentacje tematyczne – osobne sale
 
Prezentacja programu komputerowej analizy struktury twarzy i typu kolorystycznego w szkolnej pracowni stylizacji.
 
Prezentacja umiejętności uczniów Technikum nr 5 w zawodzie technik usług fryzjerskich w zakresie stylizacji i wizażu w szkolnej pracowni fryzjerskiej.
 
11.20    Poczęstunek
 
Po konferencji uczestnicy  będą mogli pozyskać  praktyczne informacje nt. Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aktualnie prowadzonych szkoleń  przez Regionalny Ośrodek EFS  w  Piotrkowie Trybunalskim.