10 lat w Tomaszowie Mazowieckim 5 lat na Jerozolimskiej

817
Bankiet był okazją do okazania przez Społeczność Chrześcijańską TOMY oraz ściśle z nią powiązaną Fundacją Proem, szczerej wdzięczności „za lata współpracy, za wspólne działania w duchu partnerstwa, za relacje, które trwają na zawsze” – te słowa uznania umieszczono na dyplomach przekazanych wielu osobom reprezentującym instytucje publiczne, podmioty pozarządowe oraz prywatne przedsiębiorstwa.

Jak zwykle wydarzenie przyciągnęło pełną widownię, którą przywitał Rafał Piekarski – pastor przełożony SCh TOMY wraz z żoną Agnieszką.

 
W ramach uroczystości Jubilaci mieli okazję zaprezentować swoją działalność w formie reportażu filmowego. Obecni wysłuchali także krótkich wspomnień przygotowanych przez Władysława Dwulata – Dyrektora Fundacji Proem, związanych z historią rozwoju TOMY w mieście.

Podczas jubileuszu nie zabrakło także części artystycznej, którą wypełniono występami muzycznymi Estery Pańczak, Tomy Kids, Flow Band i exodus 15.

My również serdecznie dziękujemy Społeczności Chrześcijańskiej „TOMY” za zrealizowane działania, dzięki którym nie tylko zmienił się wizerunek tomaszowskiej przestrzeni publicznej, ale także znacznie poprawiły się relacje społeczne.

Zachęcamy do realizacji kolejnych pomysłów, deklarując tym samym chęć do dalszej współpracy.