Komunikat Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi w sprawie zamknięcia stadionu Widzewa na jedno spotkanie

716





Mecze Widzewa są w myśl prawa imprezami masowymi, co wiąże się z konkretnymi obowiązkami organizatora a także ewentualnymi konsekwencjami karnymi stanowiącymi przestępstwo.

Wniosek do Wojewody został sporządzony z powodów, których dostarczyli sami kibice a raczej pseudokibice.

W trakcie pierwszej połowy meczu po rozłożeniu flagi wielkoformatowej odpalili na sektorze „B” świece dymne oraz flary (ok. 30 szt.), co spowodowało duże zadymienie i było przyczyną konieczności przerwania spotkania na około 6 minut,
– w trakcie drugiej połowy na sektorze „D” odpalili kilkadziesiąt świec dymnych oraz flar,
– wielokrotnie wznosili okrzyki i hasła o treści wulgarnej i obraźliwej pod adresem innych klubów

        Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu KMP w Łodzi prowadzi postępowanie karne w związku z odpaleniem rac i flar podczas przedmiotowej imprezy masowej tj. o czyn z art. 59 ust. Ustawy o bezpieczeństwie Imprez Masowych (Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń (…) materiały pirotechniczne, pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe) oraz z art. 57a (Kto w miejscu i czasie trwania masowej imprezy sportowej używa elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby).

Zatrzymano 1 osobę w związku z art. 54 Ustawy.

         Mecze IV ligi, które rozgrywane są z udziałem ŁKS nie są imprezami masowymi. Nie obowiązują na nich przepisy karne wynikające z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych a zatem odpalanie rac czy świec dymnych nie stanowi przestępstwa.

     Takie sytuacje mogą być ocenione jako wykroczenie i to też wyłącznie w przypadku odpowiednich zapisów w „Regulaminie obiektu” czy też uchwalenia przepisów prawa lokalnego.

Tak też zostali pociągnięci do odpowiedzialności pseudokibice ŁKS po meczu w Przedborzu, do którego doszło 14 września 2013 roku.

Właśnie po tym meczu KWP w Łodzi wnioskował do Łódzkiego Zarządu Piłki Nożnej, wskazując jako alternatywne rozwiązanie, wyrażenie organizatorom zgody na podjęcie decyzji o rozgrywaniu meczów bez udziału kibiców ŁKS. Wcześniej trzy mecze organizatorzy, z obawy przed zakłóceniami ładu i porządku, oddali walkowerem. Po tej decyzji ŁZPN odbyło się już pięć meczów, z czego dwa organizowane w Działoszynie i Rząśni bez udziału kibiców ŁKS.

Policja egzekwuje  przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, nie ustanawia ich.

W  sposób zgodny z prawem „rozlicza” za popełnione czyny zarówno fanów ŁKS jak i Widzewa. Doszukiwanie się jakiejkolwiek stronniczości czy subiektywizmu w ocenie jest całkowicie nieuzasadnione.

z poważaniem

podinsp. Joanna Kącka

Rzecznik KWP w Łodzi