Poseł Robert Telus zaprasza

550
"W Polsce nie ma myśli technologicznej dotyczącej budowy elektrowni wiatrowych i w efekcie Polska odda około 20% dotacji unijnych do krajów starej Unii, kraje posiadają takie technologie. Ponadto montowane w Polsce turbiny to najczęściej stare urządzenia ze zdemontowanych wiatraków, np. z Niemiec. Kraje Europy Zachodniej wprowadziły przepisy wymuszające utrzymanie odpowiednich odległości farm wiatrowych od zabudowań (np. 2-3 km). Natomiast w Polsce nie ma przepisów zabraniających stawianie wiatraków blisko zabudowań. Wiatraki rujnują krajobraz, spadają ceny nieruchomości, są duże trudności ze sprzedażą nieruchomości w pobliżu wiatraków.

Należy ostrzec rolników w szczególności przed niekorzystnymi zapisami umów, które często są konstruowane podstępnie.

Firmy w razie bankructwa demontują najcenniejsze części elektrowni: turbinę i elektronikę. Maszt i stopa pozostanie rolnikowi, który będzie musiał płacić od tego podatek. Rolnicy godzą się na cesję umowy. Taka umowa jest odsprzedawana wielokrotnie.

To jedne z problemów, z jakimi mogą się spotkać rolnicy, którzy zbyt pochopnie podpiszą umowy i dlatego organizuję kolejne już tego typu spotkanie aby po raz kolejny nie okazało się prawdziwym powiedzenie,że Polak mądry po szkodzie" – powiedział poseł Robert Telus.