Lekcje z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

693
Kilkunastu nauczycieli, ponad pół tysiąca uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z regionu, w tym ponad trzystu ze szkół tomaszowskich, bierze udział w kolejnej edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Lekcje z  ZUS”. Przedsięwzięcie realizowane jest pod patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Założeniem projektu jest podniesienie świadomości młodego pokolenia, które stoi u progu decyzji: co dalej robić w życiu. Wiedza o ubezpieczeniach społecznych w podejmowaniu tak ważnych decyzji jest zaś nieodzowna. Należy znać swoje prawa i obowiązki wchodząc na rynek pracy, zakładając własną firmę czy podejmując choćby niewielką aktywność zawodową podczas nauki w szkole wyższej.
 „Lekcje z ZUS” to cykl czterech lekcji, podczas których uczniowie dowiadują się jak działa polski system ubezpieczeń społecznych, po co się ubezpieczamy, od czego zależy przyszła emerytura, a także poznają zasady prowadzenia własnej firmy, w aspekcie ubezpieczeń społecznych. Zajęcia prowadzą nauczyciele. ZUS we współpracy z metodykiem nauczania przygotował materiały, zeszyty ćwiczeń, filmy i prezentacje.
Obecnie projekt Lekcje z ZUS realizuje sześć szkół – tomaszowskie Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, 2, 3 i 6, II Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie oraz Zespół Szkół Rolniczych w Wolborzu. Dla szkół, które uczestniczyły lub uczestniczą w projekcie ogłoszono Konkurs „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Konkurs podzielony jest na trzy etapy: szkolny, w którym rywalizują miedzy sobą uczniowie oraz wojewódzki i centralny, w których odbywa się rywalizacja drużynowa. Członkowie trzech najlepszych drużyn w kraju, wyłonionych na etapie centralnym otrzymają cenne nagrody (m.in. laptopy). Nagrodzone zostaną również szkoły, które ci uczniowie będą reprezentować.
Szersze informacje o projekcie „Lekcje z ZUS” oraz materiały edukacyjne dostępne są na stronie internetowej: www.zus.pl/edukacja.
 
Monika Domaradzka

Wydział Organizacji i Analiz

Oddział ZUS w Tomaszowie Maz.