Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych także dla Tomaszowian

851
Karta zakłada wsparcie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Województwa Łódzkiego, mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci. Do wniosku o wydanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych wystarczy dołączyć potwierdzenie zameldowania rodziny lub kserokopie dowodów osobistych i aktów urodzenia dzieci oraz oświadczenie rodzica/opiekuna potwierdzające kontynuowanie nauki przez dziecko w wieku powyżej 18 roku życia.
Wniosek wraz z załącznikami należy przekazać osobiście lub pocztą na adres:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź.
 
Aktualny wniosek oraz wykaz ulg i zniżek znajduje się na stronie internetowej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi www.rcps-lodz.pl w zakładce „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” .

Szczegółowych informacji dotyczących programu udziela Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Wydział Pomocy i Integracji Społecznej – Pani Joanna Paluch oraz Pani Marta Kurowska – nr tel. 42 203 48 67 oraz pod adresem e-mail: karta@rcpslodz.pl.
 
Źródło: Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego