Wyniki konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Miasta

406
Konsultacje były zorganizowane w okresie 18 marca-16 kwietnia 2015r. i skierowane do wszystkich mieszkańców miasta, przedstawicieli podmiotów pozarządowych oraz Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Ich forma miała różnorodny charakter. Zgłaszania uwag i propozycji można było dokonać na formularzu konsultacji w formie pisemnej i elektronicznej oraz podczas spotkania konsultacyjnego.


Formularz konsultacji wraz z projektem Strategii był dostępny na stronie internetowej www.tomaszow-maz.eu, w zakładce „Partnerstwo i Rozwój Miasta”, Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz w siedzibie Urzędu Miasta ul. POW 10/16, I piętro, pokój nr 18. 

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji
było Biuro Partnerstwa i Rozwoju w Kancelarii Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

W procesie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta łącznie przyjęto 42 uwagi zgłoszone przez 28 osób, w tym:

  • 3 mieszkańców miasta,
  • 17 przedstawicieli organizacji pozarządowych,
  • 8 przedstawicieli Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.                         
 
Zapraszamy do zapoznania z poniżej załączonymi wynikami konsultacji społecznych.