Geotermia w Tomaszowie?

556

Na konferencji przedstawiono zagadnienia dotyczące geotermii i możliwości rozwoju jakie dałaby miastu.

 
Priorytetem Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim jest rozwój. Działania prowadzone są dwukierunkowo. Po pierwsze modernizowany jest zakład, m.in. kolejne (ostanie już) dwa zespoły odpylania spalin, dzięki czemu emisja pyłów do atmosfery będzie spełniała najbardziej rygorystyczne wymogi środowiskowe. Po drugie cały czas rozwijana jest sieć, aktualnie budowana jest w ul. Czołgistów. 
 
Moc zakładu (63MW), pracującego na 5 kotłach WR – 10 jest już dzisiaj wykorzystywana w 2/3, więc rezerwa nie jest aż tak znaczna. Właśnie z tego powodu ZGC poszukuje nowych źródeł ciepła. Analizowane są różne możliwości. Nadrzędnym celem jest niedopuszczenie do wzrostu cen ciepła dla mieszkańców i działających w Tomaszowie podmiotów.  Stąd zainteresowanie gorącymi wodami, które prawdopodobnie znajdują się pod Tomaszowem Mazowieckim. Ciepło pozyskiwane z wód geotermalnych jest najtańszym źródłem ciepła jakie jest dzisiaj dostępne, choć koszty początkowe inwestycji są znaczne.
 
Dlatego też Zakład chce postawić na instalację kogeneracyjną. Oprócz produkcji ciepła chce również produkować prąd. Dzięki temu koszty spłaty kredytu na budowę instalacji będą pokrywane z zysków ze sprzedaży prądu. To rozwiązanie pozwoli na nieprzerzucanie, jak to ma miejsce w wielu miejscach w Polsce, kosztów inwestycji na mieszkańców. Konferencja, która odbyła się w niedzielę, była jedną z pierwszych. Dr Marek Kazimierczak, prof. Jacek Zimny oraz prof. Ryszard Kozłowski, przybliżali zaproszonym gościom zagadnienia dotyczące geotermii.