Forum Gospodarcze Powiatu Tomaszowskiego już dzisiaj

56954
Celem Forum Gospodarczego Powiatu Tomaszowskiego jest budowanie mechanizmów współpracy pomiędzy biznesem a samorządem, dążenie do wsparcia silnych branż lokalnych, w tym szczególnie do wsparcia rozwoju działających na terenie Powiatu i Miasta Tomaszowa Mazowieckiego małych i średnich przedsiębiorstw.
Formuła Forum będzie szansą na zdobycie cennych informacji oraz wartościowych kontaktów dla wszystkich chcących ubiegać się o fundusze w nowej perspektywie finansowania Unii Europejskiej 2014-2020.
Wydarzenie zorganizowane zostało z udziałem ekspertów i praktyków specjalizujących się w następujących zakresach: innowacje technologiczne, badania i rozwój, współpraca nauki i biznesu, współpraca przedsiębiorców ze szkolnictwem zawodowym, sieci współpracy, fundusze europejskie.
Liczna obecność przedstawicieli różnych środowisk, możliwość zdobycia wiedzy oraz wspólne rozmowy są szansą na rozwój i wykorzystanie naszego lokalnego kapitału społecznego i gospodarczego.
Więcej informacji na temat Forum

Forum odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim.

PROGRAM FORUM

Więcej informacji można uzyskać:


 Referat Pozyskiwania Środków Pomocowych, Starostwo Powiatowe

Tel. 44 724 21 27 wewn.220