Rozmowy o Niebrowie

651
W spotkaniu zorganizowanym w poniedziałkowy wieczór w OK "Tkacz" udział wzięło kilkadziesiąt osób.
Prezydent w formie prezentacji multimedialnej omówił m.in. bieżące działania UM. Zwrócił szczególną uwagę na Tomaszowski Budżet Obywatelski do którego można już składać wnioski. Mieszkańcy zostali zaproszeni na zbliżające się Dni Tomaszowa oraz poprzedzający je koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który odbędzie się już w ten piątek na Placu Kościuszki.
Następnie mieszkańcy mieli czas na zadawanie pytań władzom miasta. Pojawiło się ich bardzo wiele. Głos zabierali również niektórzy kandydaci w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej, którę odbędą się już w najbliższą niedzielę. Spotkania tego typu, są doskonałą okazją do rozmowy i zapoznania się z problemami danej dzielnicy. Mieszkańcy bardzo żywiołowo podnosili kwestię braku przychodni na tak dużym osiedlu,  zaproponowano również stworzenie wspólnego programu "Posprzątaj po mnie", który miałby na celu propagowanie sprzątania po swoich pupilach i uświadamianie, jakie obowiązki spoczywają na właścicielach zwierząt. Tradycyjnie już, szeroko omawianą kwestią były uwagi dotyczące dróg i chodników np. tych na ulicy Koplina, Dzieci Polskich czy Legionów. Odpowiedzią na te potrzeby są wspólne działania władz miasta i powiatu takie jak planowana budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Legionów i Hallera czy przebudowa ulicy Zawadzkiej w ramach budowy ulicy Chopina.
Spotkanie na Niebrowie było rekordowe pod względem czasu jego trwania – uczestnicy opuścili je po godzinie 22. Prezydent serdecznie dziękuje wszystkim, którzy postanowili porozmawiać o sprawach Tomaszowa i dzielnicy.