Nowy tabor razem z bezpłatną komunikacją miejską

642
 Wpłynie to na przesunięcie terminu uruchomienia bezpłatnej komunikacji w mieście, jest to jednak konieczne ze względu na stan miejskich autobusów. Ich średnia wieku wynosi 18 lat.
Pierwszym merytorycznym kryterium oceny wniosków w konkursie jest zwiększenie liczby osób korzystających z komunikacji publicznej i za nie przyznawane będzie najwięcej punktów. Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji odniesie taki właśnie skutek. Zatem rozsądnie jest połączyć te dwa projekty – zakup nowych autobusów i wprowadzenie darmowej komunikacji. Oznacza to znaczne zwiększenie szans miasta na pozyskanie nowoczesnego, ekologicznego taboru. Połączenie projektów przesunie nieco w czasie wprowadzenie darmowej komunikacji, jednak dzięki temu, miasto będzie miało bardzo duże szanse na pozyskanie nowych autobusów. Przypomnijmy, konkurs w ramach RPO zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku.