Zaproszenie na Forum Instytucji Kultury Województwa Łódzkiego

668
 Od kilku lat z sukcesem organizujemy cykliczne spotkania dla środowiska muzealników, które przyjęły się z dużym entuzjazmem. Mamy nadzieję, że nowe Forum stanie się przestrzenią do wymiany doświadczeń i przyczyni się do kreowania wspólnych przedsięwzięć.
Inauguracyjne spotkanie odbędzie się w dniach 17-18 września br. pod hasłem: Teraźniejszość i przyszłość animacji kulturalnej. Podczas dwudniowego forum, na które zapraszamy do Piotrkowa Trybunalskiego, poruszona zostanie tematyka związana z szeroko rozumianym funkcjonowaniem animacji w instytucjach kultury. Zagadnienie to będzie omawiane wieloaspektowo, tak w kontekście teoretycznym, jak również praktycznym. Bardzo ciekawie zapowiadają się dyskusje panelowe z zaproszonymi gośćmi.

Zachęcamy do udziału!