Dach Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych zmodernizowany!

1881
Łączny koszt inwestycji wyniósł około 104 tys. zł.  W trakcie modernizacji wymieniono świetliki dachowe, naprawiono zadaszenie przed wejściem głównym do budynku oraz zainstalowano system przeciwoblodzeniowy w korycie dachowym i rurach spustowych nad wejściem do budynku głównego.