ZUS pomoże Ci lepiej zadbać o bezpieczeństwo pracowników – Program Dofinansowania Przedsiębiorstw

557
W ramach działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje przedsiębiorcom Program Dofinansowania Przedsiębiorstw, w ramach którego mogą oni wystąpić z wnioskiem dotyczącym projektu inwestycyjnego jak i doradczego. Mogą również  te dwie sfery połączyć. W ramach inwestycji z uzyskanych od ZUS środków można np. zakupić i zainstalować osłony do niebezpiecznych maszyn i urządzeń, kabiny dźwiękoszczelne, czy urządzenia oczyszczające powietrze. W przypadku projektów doradczych ZUS dofinansowuje działania, które mają pomóc przedsiębiorcom ocenić zagrożenia występujące w ich firmie tj. przeprowadzenie pomiarów hałasu, wibracji, zapylenia, czy stanu instalacji technicznych. Program jest zaadresowany do wszystkich pracodawców ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania jest zróżnicowany w zależności od wielkości firmy. Maksymalna kwota dla mikroprzedsiębiorstw (1-9 osób) wynosi 40 tys. zł dla projektów doradczych, 100 tys. zł dla projektów inwestycyjnych i 140 tys. zł dla projektów doradczo-inwestycyjnych. Małe firmy (10-49 zatrudnionych) mogą liczyć na 80 proc. dofinansowanie, w wysokości odpowiednio 60, 150 i 210 tys. zł. Z kolei średnie przedsiębiorstwa przy 60 proc. dofinansowaniu dostaną maksymalnie 340 tys. zł. Największe podmioty od 250 osób w górę mogą skorzystać z dofinansowania na poziomie 20 proc. nakładów inwestycyjnych, do kwoty 500 tys. zł. Tylko na ten rok ZUS zarezerwował na ten cel 27 mln zł. W 2016 będzie to już 35 mln zł, a w 2017 – 46 mln zł.

Wniosek o dofinansowanie wraz z dokładną listą możliwych do realizacji projektów dostępne są na stronie internetowej ZUS pod adresem www.zus.pl/prewencja. Przedsiębiorcy znajdą tam również poradnik jak wypełnić wniosek.