Lato w teatrze – happening

609
Ze względu na nagły wzrost wskaźników lękowych w naszym rejonie podjęli się oni działań prewencyjnych mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wszelkiego typu lęków i fobii. W związku z tym w pobliżu Miejskiej Biblioteki Publicznej otwarty zostanie tego dnia specjalny punkt informacyjny oraz "okno strachów", w którym będzie można pozostawić niechciane lęki. Ponadto zachęcamy do skorzystania z badań profilaktycznych prowadzonych przez wyspecjalizowanych badaczy z naszego Laboratorium. Wszystkie usługi mają charakter nieodpłatny (praca Laboratorium finansowana jest przez Instytut Teatralny w Warszawie).