Wyróżnimy aktywnych społecznie

599
Przypomnijmy, że celem Konkursu jest promocja społecznego zaangażowania i aktywności mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego, promocja akcji i programów społecznych, które zostały zrealizowane z udziałem organizacji pozarządowych, społecznych grup nieformalnych oraz niezrzeszonych mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego, popularyzacja i wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy społecznej w obszarze: organizacje pozarządowe – społeczne grupy nieformalne – mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego.

Do 10 sierpnia 2015 r. organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego, działające lub mające siedzibę w Tomaszowie Mazowieckim, nieformalne grupy społeczne z terenu Miasta oraz sami mieszkańcy mogą składać zgłoszenia w następujących kategoriach:
 
  • "Inicjatywa społeczna 2015"
  • "Partnerstwo społeczne 2015"
  • "Animator społeczny 2015"

Inicjatorem Konkursu jest Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim, a jego współrealizatorem Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Załączone poniżej formularze należy składać w Biurze Konkursu  –

Biuro Partnerstwa i Rozwoju

Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

ul. POW 10/16, I piętro, pokój nr 18

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Tel. 44 724 23 11

w nieprzekraczalnym terminie 10 sierpnia 2015 r. do godz. 15.30.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas VIII Pikniku Organizacji Pozarządowych LOKALNI NIEBANALNI w dniu 30 sierpnia 2015 r. na Przystani Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. PCK 2/4.

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu załączonym poniżej oraz Biurze Konkursu: kontakt tel. 44 724 23 11 wew. 296, e-mail: rozwoj@tomaszow-maz.pl.