Tak będzie wyglądał Park Bulwary?

988

Przestrzeń pomiędzy nimi ma zostać zaprojektowana i oddana do użytku mieszkańcom i odwiedzającym nasze miasto gościom na całej długości. Dziś w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie dotyczące projektu pod nazwą "Przebudowa i zagospodarowanie terenu Parku Bulwary wraz z budową kładek pieszo – rowerowych".

 

 

Przestrzeń położona pomiędzy ulicami: Warszawska, ks. Stanisława Grada a dalej Farbiarską, Legionów i Barlickiego jest rzadkością jeśli bierzemy pod uwagę ilość terenów zielonych w ścisłym centrum miasta. Podczas spotkania architekt przedstawił projekt, który dzieli ten  teren na 3 części:

1) część główna rozrywkowo – użytkowa – to wejście położone nieopodal mostu na ulicy Warszawskiej oraz pergola wraz ze sceną letnią a także budynki użytkowe czy duży plac zabaw dla dzieci,

2) część o charakterze sportowym – na jej terenie skorzystamy m.in: z parku linowego, ścieżki rekreacyjnej czy siłowni napowietrznej,

3) część położona najbliżej ulicy Legionów stanowiąca wejście do parku od jej strony, posiadająca wiele zieleni i ciągi pieszo – rowerowe.

Przewiduje się zachowanie większości obecnego drzewostanu, zieleni oraz ich uporządkowanie. Planowane są dwie kładki pieszo-rowerowe ponad rzeką Wolbórką. Tak jak wiele innych elementów parku mają być one podświetlane.

Władze miasta będą starały się pozyskać finansowanie zewnętrzne na ten projekt.