Mariola Sobolewska już oficjalnie skarbnikiem miasta

626
Mariola Sobolewska jest magistrem ekonomii, skończyła również studia podyplomowe z rachunkowości. Ekonomistą jest od 28 lat. Przez ostatnie trzy lata pracowała w Urzędzie Miasta. Ostatnio pełniła funkcję kierownika Referatu Budżetu i Analiz Finansowych.
 
Nowa skarbniczka spełniła wszystkie wymogi kwalifikacyjne stawiane w ogłoszeniu o naborze.