Plac manewrowy w Gimnazjum nr 3 gotowy!

660
W zakres robót wchodziła rozbiórka  nawierzchni z betonu oraz z masy bitumicznej, wykonanie prac ziemnych i przygotowawczych, zakup, dostawa i montaż; ławek stalowych, koszy na śmieci oraz stojaków rowerowych, poszerzenie bramy przesuwnej i furtki, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z kostki betowej (wykonano stanowiska dla samochodów osobowych o wym. 5,00 x 2,50 m. – 18 szt. Oraz stanowiska dla samochodów osobowych /dla osób niepełnosprawnych/ o wym. 5,00  x 3,75 m.– 4  szt.), wykonanie chodnika oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej i wykonanie odwodnienia liniowego.