Metody osuszania ścian

1202

Co zrobić, gdy na skutek gwałtownych deszczów czy niesprzyjających warunków zewnętrznych do pomieszczeń, w których mieszkamy czy pracujemy wdała się wilgoć ? Jej skutki mogą być zgubne dla naszego zdrowia, trzeba więc jak najszybciej z nią się uporać.

Wymiana ciepła.

Osuszanie ścian można wykonać metodą nagrzewania. Wstawiamy do zawilgoconego pomieszczenia źródło ciepła – może to być nagrzewnica elektryczna, gazowa lub olejowa i podnosimy temperaturę powierza aż do kilkudziesięciu stopni, co wywołuje silne odparowywanie wilgoci z powierzchniowej warstwy murów, aż do uzyskania pożądanego efektu. Należy przy tym uważać, by temperatura wewnątrz pomieszczenia nie przekroczyła 35 º C, bo może to wywołać zbyt wysokie ciśnienie wody i doprowadzić do zniszczenia ścian. W tym przypadku bardzo ważne jest zapewnienie właściwej wentylacji. Jeżeli osuszone powietrze nie wychodzi na zewnątrz, jego efekt będzie powierzchowny i wilgoć może zostać w wewnętrznej warstwie murów.

Absorbcja i kondensacja

Osuszanie absorbcyjne polega na zastosowaniu specjalnych urządzeń z zawartością materiałów higroskopijnych pochłaniających wilgoć. Zebrane wilgotne powietrze ogrzewa się i potem jako suche wpuszcza z powrotem do pomieszczenia, aż do całkowitego pozbycia się wilgoci. Inną metodą jest kondensacja -skraplanie pary wodnej występującej w powietrzu w odpowiednich urządzeniach. Na skutek obniżenie wilgotności powietrza zebrana w ścianach woda odparowuje. Przy tej metodzie stosowane są specjalne osuszacze o różnych rozmiarach, dostosowane do wielkości pomieszczeń.

Na stałe i przy remoncie

Problemy z wilgocią występuja nie tylko okresowo, na skutek złych warunków atmosferycznych. „Niektóre pomieszczenia w domu, w których na skutek położenia ( piwnice) czy wykonywanych czynności ( łazienki, pralnie, suszarnie) systematycznie narażone są na nadmierną wilgoć, która jest dostarczana od wewnątrz. W takich przypadkach musimy zadbać o stałe ich osuszanie” (cytat: http://www.osuszacze.watersmile.pl/). Podczas prac remontowych w domu także mamy do czynienia z mokrymi powierzchniami, takimi jak podłoga, ściany czy sufity. Jeżeli nie osuszymy ich dokładnie przed położeniem dalszych elementów ( na przykład parkietów czy płyt gipsowych), a także przed malowaniem czy tapetowaniem, możemy narazić się na duże straty. Wybór metody osuszania w tym przypadku zależy od pory roku, w której przeprowadzamy remont, czy budowę oraz od ilości czasu na niego przeznaczonego.