Od 6 października Strefa Płatnego Parkowania będzie mniejsza o połowę

624
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zmiany wejdą w życie po upływie czternastu dni od daty ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, czyli 6 października.
Strefa mniejsza o połowę
W ramach wprowadzony zmian, o połowę zmniejszy się obszar Strefy Płatnego Parkowania. Ponadto zostaną wprowadzone podstrefy „A”( przy zachowaniu obecnie obowiązujących stawek opłaty) i „B” (na ulicy Zachodniej i ulicy Ks. Stanisława Grada z obniżonymi stawkami opłat).  

Mandat: było 50 zł jest 20 zł

Zamiast 50 zł zapłacimy 20 zł, jeżeli w odpowiednim czasie nie przedłużymy biletu parkingowego (przy wniesieniu opłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia wezwania – po tym terminie kwota wzrośnie do 50 zł) – za dzień zapłaty winien być uznawany dzień wpływu środkówna konto Biura SPP lub dzień wpłaty gotówkowej w Biurze SPP. Natomiast mandat w wysokości 50 zł zapłacimy, jeżeli w ogóle nie wykupimy biletu.

Więcej czasu na zakup biletu przedłużającego

Na zakup biletu przedłużającego będziemy mieli nie 5 a 10 minut. Czas na zakup pierwszego biletu pozostanie bez zmian.

Osoby niepełnosprawne będą mogły parkować w całej strefie

Wprowadzony zostanie tzw. abonament N+ dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową. Karta abonamentowa N+ będzie dopuszczała osoby niepełnosprawne posiadające kartę parkingową do parkowania pojazdów w strefie poza miejscami wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych czyli tzw. kopertami, bez wnoszenia dodatkowych opłat. Karta abonamentową N+ będzie wydawana na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Opłatę za kartę ustala Rada Miejska i może kształtować się w wysokości: 5 zł za 1 miesiąc, 10 zł za 6 miesięcy, 20 zł za 12 miesięcy.