Nauczyciele zostali nagrodzeni

1731
Coroczne spotkania w gronie m.in. pracowników placówek oświatowo-wychowawczych, władz samorządowych, przedstawicieli kuratorium wrosły już na stałe do tradycji tomaszowskiej oświaty. Uroczystość była okazją, by pochylić się nad istotą zawodu nauczyciela.

W atmosferę świętowania, zgromadzonych gości wprowadził program artystyczny przygotowany przez dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 pt. „Każdego dnia ofiarowywać to, co najlepsze”. Następnie prezydent Tomaszowa wspólnie ze starostą tomaszowskim wręczyli nauczycielom nagrody.

Nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli w 2015 roku:

1. Lidia Mostowska-Twardowska (nauczyciel języka polskiego, Szkoła Podstawowa nr 13 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1)
2. Ewa Chachuła (nauczyciel matematyki, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2)
3. Agnieszka Promińska (nauczyciel języka angielskiego, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2)
4. Renata Karbownik (nauczyciel wychowania przedszkolnego, Przedszkole nr 7 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2)
5. Ewa Kujda (nauczyciel przyrody, Szkoła Podstawowa nr 7 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3)
6. Ewa Latoszek (nauczyciel informatyki, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego) w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4
7. Małgorzata Krych (nauczyciel matematyki Szkoła Podstawowa nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4)
8. Aneta Batorska (nauczyciel wychowania przedszkolnego , Przedszkole nr 8 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5)
9. Katarzyna Glicner (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Szkoła Podstawowa nr 8 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5)
10. Ewa Dzitkowska (nauczyciel języka niemieckiego, Szkoła Podstawowa nr 14 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6)
11. Małgorzata Maleszka (nauczyciel matematyki, Szkoła Podstawowa nr 14 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6)
12. Małgorzata Mokrogulska (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Szkoła Podstawowa nr 14 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6)
13. Małgorzata Majda (nauczyciel chemii, Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego
14. Rafał Brzostowicz (nauczyciel wychowania fizycznego, Gimnazjum nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego)
15. Paweł Szczurtek (nauczyciel wychowania fizycznego, Gimnazjum nr 7
16. Blandyna Kaczmarek (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Zespół Szkół nr 4)
17. Jolanta Krajewska (nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, Zespół Szkół nr 4)
18. Emilia Marszałek (wicedyrektor, Zespół Szkół nr 4)
19. Agata Pająk (pedagog szkolny, Zespół Szkół nr 4)
20. Aneta Stanisławska (nauczyciel bibliotekarz/ plastyki, Zespół Szkół nr 8)

Za szczególne osiągnięcia dydaktyczno, wychowawcze i opiekuńcze nagrodzeni
Nagrodą Łódzkiego Kuratora Oświaty zostali:

Nagroda Łódzkiego Kuratora Oświaty
1. Elżbieta Kowalska – Dyrektor – Przedszkole nr 11 (obecnie wicedyrektor w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6)
2. Renata Kołodziejczyk – Zespół Szkół nr 4
3. Monika Maciejewska – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4
4. Anna Pająk – Gimnazjum nr 7

Medal Komisji Edukacji Narodowej


1. Jolanta Kieraś – Dyrektor Przedszkola nr 20 (obecnie wicedyrektor w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 )
2. Zofia Dziubińska – Zespół Szkół nr 4
3. Barbara Fajfer – Zespół Szkół nr 4
4. Beata Młynarczyk – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4
5. Iwona Goździk – Gimnazjum nr 7
6. Mariola Pękala – Szkoła Podstawowa nr 14 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6

Medal Złoty za Długoletnią Służbę


1. Jerzy Wolaniuk – Zespół Szkół nr 4

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

1. Anita Szpunar – Zespół Szkół nr 4
2. Marzena Zwolska – Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego
3. Jolanta Golczyk – Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2

Decyzją zarządu powiatu tomaszowskiego uhonorowani zostali następujący dyrektorzy i nauczyciele:


1. Magdalena Fałek – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6
2. Dariusz Kwiatkowski – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
3. Jolanta Ambrozik – I Liceum Ogólnokształcące
4. Ilona Śmigiel – II Liceum Ogólnokształcące
5. Mariola Rychlik – II Liceum Ogólnokształcące
6. Beata Dębińska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
7. Beata Goździk – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
8. Anna Kromoska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
9. Tomasz Tyce – – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
10. Agnieszka Suska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6
11. Izabela Golińska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8
12. Edyta Pietraszewska – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
13. Bożena Błażejewska – Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy

Nagrodą Kuratora zostały wyróżnione: Jolanta Nikodemska – wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i Renata Radzikowska – nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego.