Podsumowanie projektu „KRÓTKA HISTORIA TEATRU W TOMASZOWIE MAZ.”

618
Na projekt złożyły się warsztaty teatralno – filmowe dla młodzieży i dorosłych, gra miejska śladami dawnych scen teatrów amatorskich, cztery wykłady  tematyczne i spotkanie wspomnieniowe o Prof. Stanisławie Wilczyńskim – twórcy Teatru Włókniarzy.
 
Efektem projektu jest między innymi film o wizycie Gabrieli  Zapolskiej – artystki teatru petersburskiego, lwowskiego i poznańskiego w naszym mieście, którego premiera odbyła się właśnie podczas wczorajszego podsumowania.W filmie twórcy starali się zrekonstruować teatralny świat Tomaszowa z końca XIX w. Film nawiązuje do konwencji kina niemego i jest oparty na faktach.
 
Poza tym zaprezentowana została  publikacja dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (j. polski, historia, wiedza o kulturze), w której koordynatorzy projektu podpowiedzieli, jak przeprowadzić ciekawe zajęcia dotyczące teatru XIX i XX wieku oraz zainteresować młodzież dziejami swojej miejscowości. W publikacji przygotowane zostały zadania dotyczące scenografii, aktorstwa, dramatu, prapoczątków kina, a także tematy odnoszące się do historii Tomaszowa tj. twórczość Zygmunta Różyckiego-poety, "Teatr Włókniarzy" prowadzony przez Stanisława Wilczyńskiego, a także teatr w gettcie żydowskim.
 
Licznie przybyli uczestnicy spotkania obejrzeli również spektakl "Z gier i zabaw dziecięcych" w wykonaniu Teatru Studenckiego WYJŚCIE EWAKUACYJNE z Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Kielcach – filia w Piotrkowie Trybunalskim.Na zakończenie spotkania można było wymienić się wrażeniami przy kawie, herbacie i ciastkach.