Pożar w Urzędzie Miasta – spokojnie, to były ćwiczenia

470
Celem było m.in.  sprawdzenie skuteczności dotychczasowego sposobu informowania o zagrożeniu oraz systemach powiadamiania o konieczności ewakuacji, w tym reakcji na alarm pożarowy.
 
Na II piętrze budynku „A” Urzędu Miasta (Wydział Gospodarki Nieruchomościami) w wyniku prowadzonych prac remontowych (spawanie instalacji centralnego ogrzewania) doszło do zaprószenia ognia. Zapaleniu uległy palne elementy pomieszczenia, a sąsiednie pokoje zostały zadymione. Pracownicy wydziału równocześnie z zaalarmowaniem straży pożarnej przystąpili do akcji ratowniczo-gaśniczej wykorzystując podręczny sprzęt gaśniczy. Powiadomili też osoby znajdujące się w pobliżu pożaru oraz sekretariat, prezydenta miasta i sekretarza miasta. Gaszenie pożaru okazało się jednak nieskuteczne ze względu na szybki rozwój ognia. W rezultacie, prezydent miasta podjął decyzję o ewakuacji wszystkich pracowników i petentów, którzy znajdowali się w budynku „A”. Po przybyciu straży pożarnej, prezydent  przekazał obiekt i udzielił niezbędnych informacji dowódcy akcji.

Ćwiczenia zostały zrealizowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.