X edycja Tomaszowskich Teatraliów

824
Szczęśliwym zbiegiem okoliczności nasz skromny jubileusz odbędzie się w tle obchodów 250-LECIA TEATRU PUBLICZNEGO W POLSCE. Dla podkreślenia wyjątkowości tych wydarzeń w tegorocznej odsłonie Teatraliów do regulaminu dołączamy kategorię – MONOLOG KLASYCZNY, oraz proponujemy Państwu udział w warsztatach z mówienia wiersza klasycznego.

Mamy również nadzieję, że za 10 lat cały czas będziecie Państwo z nami, aby wspólnie tworzyć wartość, jaką bez wątpienia jest amatorski teatr dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Organizatorzy

X TOMASZOWSKIE TEATRALIA czyli artystyczne zdarzenia sceniczne 20-27 listopada 2015

Harmonogram „X Tomaszowskich Teatraliów”:

20-21.11.2015 -Przegląd Teatrów Amatorskich

21.11.2015   – warsztaty z mówienia wiersza klasycznego – prowadzenie     Monika Kowalczyk-Kogut

22.11.2015   – ogłoszenie wyników

22.11.2015   – spektakl dla dzieci – Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

 

 
25.11.2015   – wieczór poetycki „Tuwim liryczny…i nie tylko…”
 
 – Piotr Machalica i Piotr Borowski
 
 
 
 27.11.2015    – monodram „Goła baba” – Joanna Szczepkowska

                         reż. Agnieszka Glińska

 
 

 
 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany w przebiegu harmonogramu

R E G U L A M I N P R Z E G L Ą D U

 
Celem TOMASZOWSKICH TEATRALIÓW jest:

– prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego teatrów amatorskich

– konfrontacja dokonań artystycznych

– inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej

– edukacja teatralna dzieci, młodzieży i dorosłych

– integrowanie środowisk twórczych regionu

– promowanie różnorodnych form teatralnych

 
Termin i miejsce:

20-27 listopada 2015, Kino „Włókniarz” ul. Mościckiego 6,

 
Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim

 
Adresaci:

Uczestnikami przeglądu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i średnich, a także dorośli. W przypadku, gdy grupę tworzą osoby w różnym wieku, o przydziale do danej grupy wiekowej zadecyduje przeważająca liczba uczestników. Do udziału zapraszamy grupy teatralne działające w placówkach oświaty i kultury z powiatu tomaszowskiego, uprawiające różne formy teatralne np.: teatry dramatyczne, teatry poetyckie, teatry ruchu, teatry tańca, teatry lalkowe, teatry piosenki, kabarety, teatr jednego aktora.

 Repertuar:

Uczestnicy prezentują etiudy, których forma jest dowolna, (spektakl, przedstawienie, teatr cieni, psychodrama, pantomima, musical, dialog, monolog, monodram itp.) nie ma również ograniczeń repertuarowych.
W przeglądzie mogą być prezentowane przedstawienia spełniające następujące warunki:

– całkowity czas trwania – maksymalnie 30 minut

– liczba wykonawców – maksymalnie 30 osób

– warunki techniczne – możliwość wystawienia na scenie pudełkowej
o wymiarach 8 – 7 m, wysokość minimalna 4 m; scenografia łatwa
do zmontowania w krótkim czasie

– ewentualne koszty związane z opłatami wynikającymi z umów licencyjnych praw autorskich i pokrewnych ponoszą zespoły zakwalifikowane do udziału w przeglądzie

 KATEGORIA SPECJALNA – MONOLOG KLASYCZNY:

Pojedynczy uczestnik prezentuje tekst autora polskiego, który powstał
do II wojny światowej. Dopuszczalny jest kostium (nieprzewidywana scenografia i rekwizyty).

Warunki uczestnictwa:

– całkowity czas trwania – maksymalnie 10 minut

– liczna wykonawców – 1 osoba


Warunki uczestnictwa:

Udział w przeglądzie jest bezpłatny. Koszt podróży uczestników, instruktorów i obserwatorów pokrywają instytucje delegujące.

 Zgłoszenia:

Podstawą zgłoszenia zespołu jest nadesłanie karty zgłoszenia (bezpośrednio
lub w formie elektronicznej) najpóźniej do 09 listopada 2015 roku na adres Miejskiego Ośrodka Kultury.

Ocena i nagrody:

Prezentacje będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora, którego decyzje są ostateczne. Oceniany będzie dobór repertuaru, prawdziwość wypowiedzi, oprawa muzyczna i plastyczna oraz wartość artystyczna spektakli. Laureatom przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia w postaci Złotych, Srebrnych i Brązowych Masek.

 Informacje dodatkowe:

– organizatorzy zapewniają: scenę (Kino „Włókniarz”), oświetlenie podstawowe, sprzęt nagłaśniający, odtwarzacz CD, magnetofon, rekwizyty standardowe: stół, krzesło, wieszak, lustro (pod warunkiem, że zostaną ujęte w karcie zgłoszenia)

– przesłanie zgłoszenia wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu

– opiekun zespołu odpowiada za bezpieczeństwo swoich podopiecznych oraz za pomieszczenie w którym przygotowują się do występu

– placówki zgłaszające zespoły wyrażają zgodę na rejestrację spektakli lub ich fragmentów praz Organizatora lub media patronujące imprezę oraz na ich wykorzystanie bez roszczeń finansowych.


Informacji udzielają: Anna Myszewska lub Marta Kopińska, tel.: (44) 724 42 93.