CHOINKA – konkurs dla dzieci oraz rodziców

661
Regulamin konkursu:

– Konkurs przeznaczony jest dla rodzin (dziecko plus rodzice lub dziadkowie)

– Uczestnicy przygotowują 1 pracę plastyczną w formie przestrzennej (do 40 cm wysokosci). Prace wykonane z gotowych elementów nie będą oceniane.

– Komisja powołana przez organizatorów oceni prace, preferując samodzielność, oryginalność, pomysłowość, estetykę wykonania

– Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

– przedszkola,

–  klasy I-III

– Każda praca powinna na odwrocie posiadać następujące dane:

 – imię, nazwisko, wiek autora oraz imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu kontaktowego do opiekuna

– nazwę, adres i numer telefonu placówki, jeśli ta bierze udział w konkursie

 – Ogłoszenie wyników wraz z uroczystym wręczeniem nagród odbędzie się 18.12.2015 r. w Ośrodku Kultury "TKACZ", podczas wystawy pokonkursowej