X Przegląd Teatrów Amatorskich za nami!

666
Uczestniczące w nim teatry reprezentowały szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i instytucje kultury z Tomaszowa Mazowieckiego oraz z terenu powiatu tomaszowskiego. Na przegląd wpłynęły 24 zgłoszenia.
Przegląd miał charakter konkursu i oceniony został przez Komisję Artystyczną w składzie: Monika Kowalczyk – Kogut, Anna Ciszowska, Radosław Biniek. Po obejrzeniu prezentacji konkursowych komisja dokonała oceny i przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
w kategorii – szkoły podstawowe:
ZŁOTA MASKA – Grupa teatralna „ULINKI” za spektakl „Sąsiedzi”  Szkoła Podstawowa nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim
SREBRNA MASKA – „MISZ – MASZ” za spektakl „Strach ma wielkie oczy” Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim
SREBRNA MASKA – Teatrzyk Dziecięcy „KURTYNA”  za spektakl „Niezwykła podróż”  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 , Szkoła Podstawowa nr 13 w Tomaszowie Mazowieckim
BRĄZOWA MASKA – Teatr „SITOWE” za spektakl „Robaki” Publiczna Szkoła Podstawowa w Inowłodzu
w tej kategorii Komisja Artystyczna przyznała również:
WYRÓŻNIENIE  Mai Kunieckiej za monodram „Para butów”  Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim
 w kategorii: szkoły gimnazjalne ZŁOTA MASKA   – Damian Pieczyński z Grupy teatralnej „INNI”  
za monodram „Cd., czyli list motywacyjny”  Gimnazjum nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim
SREBRNA MASKA  – Grupa teatralna „Raz, dwa, trzy” za spektakl „Dziób w dziób” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Inowłodzu
BRĄZOWA MASKA  – Grupa teatralna „INNI” za spektakl „Amor Szekspiro, czyli Romeo i, z niewielką pomocą przyjaciół, Julia” Gimnazjum nr 6 Ks. Jana Twardowskiego w Tomaszowie Mazowieckim
w kategorii: szkoły ponadgimnazjalne i teatry dorosłych:
ZŁOTA MASKA  – Teatr Młodzieżowy za spektakl „Dziób w dziób”  Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim
SREBRNA MASKA  – Pracownia Teatralna MDK za spektakl „Porwanie” Młodzieżowy Domu Kultury w Tomaszowie Mazowieckim
SREBRNA MASKA – Teatr Młodych im. Wojciecha Bogusławskiego za spektakl „Tak dawniej chrzczono dzieci”  Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Lubochni
BRĄZOWA MASKA  – Grupa teatralna „Maligna” za spektakl „Trelemorele”  Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim
BRĄZOWA MASKA – Janusz Dziubałtowski z Młodzieżowego Teatru ds. Ciężkich  za monodram „Korkociąg”  Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Ala”
w tej kategorii Komisja Artystyczna przyznała również:
NAGRODĘ AKTORSKĄ   dla Jagody Jasnowskiej
NAGRODĘ w postaci uczestnictwa w warsztatach i spektaklu teatralnym, którą ufundował Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi   dla Teatru Młodzieżowego z Miejskiego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim

Za wieloletnie współkreowanie przeglądu teatrów amatorskich podczas Tomaszowskich Teatraliów  z okazji jubileuszowej edycji, organizatorzy przyznali wyróżnienia w postaci statuetek i dyplomów następującym osobom:

Urszuli Dąbrowskiej – Mrozek
Iwonie Michalczyk
Joannie Domalik – Dróżdż
Elżbiecie Wójcik
Iwonie Jabłońskiej
Jolancie Rodakowskiej
Alinie Tomasik
Annie Skonecznej
Januszowi Dziubałtowskiemu
Lucynie Jakubczyk
za inicjatywę powstania przeglądu p. Sławomirze Mrozowicz.

Przegląd ma na celu prezentowanie i popularyzację dorobku artystycznego teatrów amatorskich, konfrontację dokonań artystycznych, inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej, edukację teatralną dzieci, młodzieży i dorosłych, integrację środowisk twórczych regionu oraz promowanie różnorodnych form teatralnych.