Książka jest dobra na wszystko

578
Przedstawienie zostało  połączone  z rozdaniem nagród za organizowane przez bibliotekę w październiku konkursy literacko- plastyczne. Autorkami projektu są   bibliotekarki: Teresa Kołaczek i Ewa Marek. Projekt ma na celu rozwijać u dzieci pasję czytania i zainteresowanie literaturą oraz przygotować do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.