Badanie preferencji transportowych tomaszowian – wypełnij ankietę online

649
Czym jest Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej?

Plany stanowią integralną część strategicznego projektu mającego na celu realizację potrzeb mobilności mieszkańców oraz poprawę jakości życia w obrębie miasta. Tę innowacyjną metodę planowania cechują m.in.: partycypacyjne podejście, stabilność rozwoju gospodarczego, sprzyjanie równości społecznej, poprawa stanu środowiska, integracja obowiązujących zasad postępowania.

Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu tego typu badania ankietowe były prowadzone na terenie Tomaszowa.