Spotkanie andrzejkowe uczniów ZSP nr 1 w DPS

784
Oprócz słodkich wypieków uczennic, spotkanie umiliły piękne utwory muzyczne i wierszyki.

Mieszkańcy DPS byli wzruszeni i bardzo zadowoleni. Wszystkich uczestników spotkania nagrodzili gromkimi brawami.

Składam  serdeczne podziękowania za udział w spotkaniu uczennicom klasy III THb, Karolinie Pietrzyk, Natalce Woraczek i Marlenie Koczywąs.

Opiekun szkolny
Tomaszowskiego Klubu Żonkila
Beata Chwalińska