Debata – Przemoc lubi milczenie

855
Organizatorem debaty była Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim, natomiast patronat nad debatą objął Prezydent Miasta Tomaszowa Maz. Obecnych gości przywitał Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Maz. insp. Gabriel Olejnik. Do stołu prezydialnego oprócz Komendanta Policji zostali zaproszeni: Zastępca Prezydenta Miasta p. Zofia Szymańska, Dyrektor MOPS p.Jolanta Szustarowska, Dyrektor PCPR p.Andrzej Więckowski, ks. Grzegorz Chirk duszpasterz z parafii Świętej Rodziny w Tomaszowie Maz.Odbiorcami byli przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń zajmujących się wspomnianą problematyką, oraz dyrektorzy, pedagodzy szkól, młodzież szkolna (przemoc niejednokrotnie zaczyna się już w szkole) oraz wszystkie osoby które chciały zwiększyć swoją wiedzę dotyczącą przemocowości. Debatę prowadziła oficer prasowy KPP nadkom. Katarzyna Dutkiewicz-Pawlikowska a prelegentami byli:kom. Alekesander Łazowski Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji, Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim który przybliżył obecnym działania policji w zakresie zwalczania przemocy. Kolejnym prelegentem była p. mgr Ewa Radziewicz- doradca nauk społecznych i edukacyjnych, kreator wizerunkowy, szkoleniowiec która w sposób bardzo ekspresyjny przedstawiła temat „ Przemoc lubi milczenie”. Po prezentacji Ewy Radziewicz, wystąpiła p. Zofia Lesiak, psycholog z tomaszowskiego PCPR. Pani Zofia w sposób niezwykle czytelny omówiła zachowania sprawcy i ofiary przemocy.
 

 
Kolejnym prelegentem była Monika Kubacka- Za-ca Dyrektora MOPS i Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego która przybliżyła zakres działania zespołów interdyscyplinarnych. Następnie ks. Grzegorz Chirk z parafii Świętej Rodziny w Tomaszowie Maz. poruszył wszystkich obecnych swoim wystąpieniem dotyczącym przemocy nie tylko tej fizycznej ale również coraz bardziej powszechnej – słownej,
 
 

 
Pani Agnieszka Drzewoska-Łuczak z Polskiego Centrum Mediacji Fundacja Polska Europa Polonia zwróciła uwagę że przemoc to nie tylko przemoc fizyczna omawiając bardzo szeroko temat „Molestowanie moralne jako jedna z form przemocy psychicznej”. Po debacie była krótka dyskusja w trakcie której zwrócono uwagę że temat przemocy jest bardzo ważny a ludzie wciąż w tym zakresie wiedzą zbyt mało, dlatego dlatego rozmowa na ten temat jest bardzo ważna i potrzebna.