Starosta i Prezydent rozmawiali na temat dróg

717
 
W ramach zawartego porozumienia, zaplanowano wspólną realizację inwestycji drogowych w 2016 roku:
 
– rozbudowa ulicy Oskara Langego (od ronda Zesłańców Syberyjskich do ronda Tomaszowskich Olimpijczyków), co pozwoli na oczekiwane połączenie dwóch przebudowywanych w latach wcześniejszych arterii wylotowych z centrum miasta – ulic Jana Pawła II i Świętego Antoniego (szacowana kwota realizacji zadania wynosi ponad 6,5 mln zł).

– rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej, co umożliwi zwiększenie przepustowości i poprawę bezpieczeństwa na jednym z najbardziej obciążonych i niebezpiecznych skrzyżowań w centrum miasta (szacowana kwota realizacji zadania wynosi ponad 1,3 mln zł).

– przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza, co wpłynie zdecydowanie na podwyższenie standardu obsługi komunikacyjnej dzielnicy Ludwików, zarówno w zakresie ruchu pojazdów, jak również dla pieszych i rowerzystów, którzy otrzymają do dyspozycji oddzielony ciąg pieszo – rowerowy oraz nowoczesne oświetlenie. Ulice Ludwikowska i Robotnicza zostaną też wyposażone w kanalizację deszczową. W 2016 roku do realizacji przewidziano II etap przebudowy – ul. Robotniczą (szacowana kwota realizacji zadania wynosi ponad 1,7 mln zł).

– rozbudowa ulicy Barlickiego, co umożliwi realizację oczekiwanego przez mieszkańców połączenia trasy dojazdowej do węzła drogi ekspresowej S8 ze ścisłym centrum miasta i drogą wojewódzką nr 713 (szacowana kwota realizacji zadania wynosi ponad 3,8 mln zł).

– przebudowa ulic Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019. Realizacja inwestycji przyczyni się m.in. do zwiększenia dostępności terenów inwestycyjnych, a co za tym idzie do rozwoju gospodarczego Tomaszowa (szacowana kwota realizacji zadania wynosi blisko 5 mln zł).

Samorządy planują przeznaczyć 18 347 336 zł na realizację tych inwestycji. W trakcie konferencji, prezydent Marcin Witko podkreślał, że Tomaszów ma niebywałą szansę na to, żeby w obecnej kadencji wydać więcej pieniędzy na infrastrukturę drogową, niż przez ostatnie 25 lat.