„Mały Mistrz” z Akademią Tomaszowskiej Siatkówki

729
Poprzez udział  w grach i zabawach  dzieci przygotowują się  do „gry właściwej” oraz rozwijają  umiejętności współdziałania w zespole.
Doskonałą okazją do zapoznania się z podstawami  techniki gry w siatkówkę były zajęciach poprowadzone przez  trenerów Akademii Tomaszowskiej Siatkówki przy  KS „Lechia”: Małgorzatę Włosek  i  Piotra Jedyka.   Dla dzieci uczestniczących  w projekcie „Mały Mistrz ”  przygotowali  oni  2- godzinny „trening siatkarza”. W pierwszej części zajęć dzieci uczestniczyły w rozgrzewce, zabawach z piłkami,  oraz  zapoznały się  z  podstawowymi technikami odbicia piłki sposobem górnym i dolnym. W przerwie chętni uczniowie mogli wziąć udział  w konkursie „kibic doskonały„. Druga część  zajęć to mecz pokazowy zawodników i zawodniczek ATS oraz udział „małych mistrzów” w konkursach sprawnościowych. Nad całością organizacyjną  czuwały koordynatorki programu „Mały Mistrz” – Ewa Wysmyk i Dorota Kowalska.