Kolejne porozumienie. Tym razem z gminą Tomaszów

745
Dotyczy ono wspólnego wykonywania przez samorządy zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Podpisanie porozumienia zostało poprzedzone podjęciem stosownych uchwał przez Radę Gminy Tomaszów Mazowiecki w dniu 28 października 2015 r. oraz Radę Miejską Tomaszowa Mazowieckiego w dniu 26 listopada 2015 r.  
Zawarcie porozumienia jest konsekwencją realizacji przez ZGWK modernizacji oczyszczalni ścieków i skanalizowania części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Pozwoli ono ZGWK prawnie obsługiwać mieszkańców gminy Tomaszów Mazowiecki za świadczone im usługi za pomocą swoich nowo wybudowanych urządzeń.