Narodził nam się ZBAWICIEL

585
Program artystyczny, przygotowany przez uczennice i uczniów klas II H i II M pod kierunkiem p. A. Firkowskiej i B. Goździk, dedykowany był wszystkim przybyłym gościom, dyrekcji, gronu pedagogicznemu, pracownikom administracji oraz młodzieży. Doskonałym uzupełnieniem świątecznej atmosfery były wspólnie zaśpiewane kolędy, które wzruszyły i zjednoczyły zgromadzonych.

Serdeczne podziękowania dla uczniów klas II H i II M; p. D. Gajkowskiego oraz B. Matuszewskiego, T. Sikory i D. Śliwińskiego, którzy odpowiadali za nagłośnienie uroczystości.

A.Firkowska, B. Goździk