Wzmożone działania- Niechronieni uczestnicy Ruchu Drogowego

663
Wielokrotnie zdarza się bowiem, że  ci drudzy swoim zachowaniem na drodze stwarzają zagrożenie nie tylko dla samego siebie, ale także dla  innych uczestników ruchu.
Pośpiech, nieuwaga, lekkomyślność czy wręcz bezmyślność często towarzyszą pieszym i wielokrotnie są złym doradcą. Dlatego też w czasie akcji policjanci nie tylko pouczali przechodniów jak powinni prawidłowo się zachowywać, ale również karali mandatami tych, którzy ewidentnie nie przestrzegali obowiązujących przepisów. Policjanci przypominają o tym, że głównymi przyczynami wypadków spowodowanych przez pieszych, którzy są najmniej chronionymi uczestnikami ruchu drogowego, są:

– nieostrożne wejście na jezdnię,


– przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym,

– wejście na jezdnię zza pojazdu.

Podczas trwania działań  policjanci ujawnili łącznie 67 wykroczeń, nałożyli 18 mandatów w tym 13 na  na kierujących pojazdami  i  5 mandatów karnych na  pieszych.